22.08.18

Ốc tai điện tử MED-EL: Hệ thống ốc tai tự nhiên nhất (Cochlear implant of nature)

Ốc Tai Điện Tử MED-EL Công nghệ ốc tai điện tử MED-EL đã phát triển và cải tiến liên tục nhằm mang lại khả năng nghe hiểu của bệnh nhân […]
27.11.17

Dải điện cực ốc tai MED-EL FLEX

Điện cực ốc tai MEDEL FLEX Dải điện cực ốc tai MED-EL FLEX: Dải điện cực bảo tồn cấu trúc ốc tai và cho kết quả thể hiện tối ưu […]
18.10.17

Thông tin về Thiết bị cấy ghép ốc tai điện tử MEDEL

Thông tin Ốc tai Điện tử MEDEL Với MEDEL, các bộ phận cấy ghép bên trong được sản xuất với mục tiêu tồn tại suốt đời trong cơ thể, chừa chỗ […]