02.09.18

5 cách thiết thực để dạy Trí Tuệ Xúc Cảm

Trí Tuệ Xúc Cảm Được viết bởi cô: Eka Hikmat, chuyên gia AVT Trẻ học rất nhiều ngôn ngữ và giao tiếp tương tác xã hội thông qua việc nghe […]
31.08.18

Sách vui cho trẻ bị nghe kém

Sách cho trẻ nghe kém Bạn nghĩ rằng con của bạn còn quá nhỏ để có thể đọc được? Không có gì! Đọc sách cùng nhau có thể giúp ngay cả những […]