22.01.18

Chuyên gia thính học hearLIFE Malaysia từ 16-18.1.2018

Chuyến ghé thăm và làm việc của chuyên gia thính học hearLIFE Malaysia từ ngày 16/01 đến 18/01 Ngày 16-18/01 vừa qua, hearLIFE Việt Nam văn phòng Hồ Chí Minh […]
30.09.17

SEAN LO – CHUYÊN GIA THÍNH HỌC ĐÀI LOAN

Bắt đầu từ tháng 10/2017, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ cho bệnh nhân, đặc biệt là lãnh vực thính học (hiện Việt nam chưa đào tạo […]