Đo thăm dò chức năng vòi Eustach (vòi nhĩ)
01.08.17
Đáp ứng thính giác trạng thái ổn định ASSR
01.08.17
Xem thêm bài

Đo thính lực quan sát hành vi

 

Tên tiếng anh là Behavioral Observation Audiometry (BOA)

Là một thử nghiệm được thực hiện ở trẻ em dưới 3 tuổi, đặc biệt những trẻ không hợp tác, trẻ em khuyết tật, hoặc trẻ với chẩn đoán chứng tự kỷ. Thử nghiệm được thực hiện để đánh giá phản ứng thính giác của trẻ nên chọn máy trợ thính hoặc ốc tai điện tử. Như tên gọi cho thấy dựa thử nghiệm này nghiên cứu phản xạ hành vi và không tự nguyện của trẻ.

 

 

error: