Đáp ứng thính giác trạng thái ổn định ASSR
01.08.17
Đo thính lực nghề nghiệp
01.08.17
Xem thêm bài

Đo đáp ứng điện thân não thính giác ABR

Điện thính giác thân não ABR

Là phép đo điện sinh học tiêu chuẩn vàng, được dùng để đánh giá chức năng thần kinh thính giác và để thiết lập ngưỡng nghe.

Phép đo ABR đưa thông tin đến tai trong (ốc tai) và dây thần kinh thính giác. Đôi khi nó cũng được gọi là phép đo điện thế gợi thính (AEP). Phép đo này được sử dụng cho trẻ em và người gặp khó khăn với những phương pháp hành vi thông thường trong đánh giá sức nghe.

Phép đo này được thực hiện bằng cách đặt các điện cực lên đầu-tương tự như các điện cực được đặt quanh tim khi một ECG hoạt động-và ghi chép hoạt động sóng não trong việc phản ứng với âm thanh. Người được kiểm tra phải ở trong trạng thái nghỉ ngơi hay ngủ trong khi phép đo được thực hiện. Không cần bất cứ phản ứng hành vi nào.

ABR cũng có thể được dùng như một phép đo sàng lọc ở chương trình sàng lọc thính lực trẻ sơ sinh. Khi dùng trong phép đo sàng lọc, chỉ một cường độ hay độ lớn được kiểm tra, và trẻ có thể vượt qua hay cần được đánh giá nhiều hơn.

điện thính giác thân não ABR

error: