Đo thính lực đơn âm (PTA)
01.08.17
Đo Âm Ốc tai (OAE)
01.08.17
Xem thêm bài

Đo Nhĩ lượng đồ và Phản xạ cơ bàn đạp

Nhĩ lượng đồ:

  • Là kiểm tra tính toàn vẹn của chức năng màng nhĩ và giải phẫu tai giữa.
  • Phép đo này rất cần thiết vì nó giúp phát hiện những rối loạn ở tai giữa ngay ở những người có và không có giảm thính lực.
  • Phép đo này không cần phản ứng hành vi của bệnh nhân, nó là một phép đo rất tuyệt đối với trẻ nhỏ.

Phản xạ cơ bàn đạp:

  • Đây là phép đo thử phản xạ của cơ xương bàn đạp ở tai giữa với âm thanh lớn. Đó là hoạt động phản xạ để làm giảm âm thanh lớn trước khi đến ốc tai hoặc tai trong.
  • Sự có hoặc không của phản xạ cơ bàn đạp là rất quan trọng trong việc chẩn đoán phân biệt các rối loạn ngoại biên và trung tâm của hệ thống thích giác như u tiền đình và rối loạn thần kinh mặt.

 

error: