hearLIFE là chuỗi Trung tâm chăm sóc sức nghe - giúp người nghe kém nghe tốt hơn
hearLIFE mang đến dịch vụ thính lực cao cấp và là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam chuẩn hóa theo quy trình ASHA nhằm mang lại những kết quả chính xác nhất, từ đó cung cấp những giải pháp thính lực phù hợp nhất với bệnh nhân.
hearLIFE đã có mặt tại các thành phố lớn khắp Việt Nam
Chúng tôi mang sứ mệnh đưa người giảm thính lực vượt qua rào cản giao tiếp, trở lại với cuộc sống tràn đầy những âm thanh yêu thương, bằng những giải pháp tốt nhất đi đầu về chất lượng và công nghệ, và bằng trái tim luôn vi khách hàng của toàn thể nhân viên

hearLIFE Medical Device Company Ltd.

error: