Nghe thoải mái và ít mệt mỏi hơn

Giảm tiếng hú và tiếng dội (feedback)
06.09.17
Giảm ù tai
06.09.17

Việc nghe chia đều cho cả 2 tai, tránh việc 1 tai phải gánh áp lực nghe cho cả 2 bên, dẫn đến dễ bị mệt.

error: