Giảm tiếng hú và tiếng dội (feedback)

Nghe được xa hơn
06.09.17
Nghe thoải mái và ít mệt mỏi hơn
06.09.17

Việc chỉnh âm lượng nhỏ hơn khi sử dụng 2 máy trợ thính sẽ giúp giảm được âm dội và tiếng hú.

error: