Hiểu rõ lời nói hơn

Khả năng định hướng âm thanh
06.09.17
Máy trợ thính
06.09.17

Não nhận tín hiệu từ 2 tai, sẽ phân biệt rõ tín hiệu lời nói bạn muốn nghe và loại bỏ tiếng ồn, giúp bạn nghe rõ lời nói trong môi trường ồn. Các nghiên cứu cho thấy bệnh nhân sử dụng máy trợ thính 2 tai sẽ hiểu lời nói và giao tiếp tốt hơn người sử dụng máy trợ thính 1 tai.

error: