Bác sĩ hỗ trợ BTC giải đáp thắc mắc về trường hợp Điếc một bên.