23.10.17
Do am oc tai

Chẩn đoán sớm cho trẻ bị nghe kém dưới 6 tháng tuổi

Đối với các trẻ không vượt qua chương trình tầm soát sức nghe cho trẻ sơ sinh (kết quả đo âm ốc tai là Refer hay  No pass sau 2 […]
30.09.17

SEAN LO – CHUYÊN GIA THÍNH HỌC ĐÀI LOAN

Bắt đầu từ tháng 10/2017, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ cho bệnh nhân, đặc biệt là lãnh vực thính học (hiện Việt nam chưa đào tạo […]