26.10.17
cấy ghép đường xương

Điếc một bên (Single-Sided Deafness)

Điếc một bên (single side deafness) là tình trạng mất thính lực hoàn toàn 1 bên tai, tai còn lại sức nghe trong giới hạn bình thường. Mỗi năm tại Mỹ […]
25.10.17

4 Dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ điếc một bên

NẾU CÓ 04 DẤU HIỆU SAU, RẤT CÓ THỂ BẠN ĐANG BỊ CHỨNG ĐIẾC MỘT BÊN – MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN MẤT THÍNH LỰC HOÀN TOÀN NẾU […]
31.07.17

Cấy thành công Ốc tai điện tử trên bệnh nhân điếc 1 tai

Lần đầu tiên tại Việt nam, tại bệnh viện quốc tế City, chúng tôi đã cấy điện cực ốc tai cho bệnh nhân L.T.M.N, 28 tuổi, bị điếc sâu 1 […]