05.12.17

Thông tin về các dải điện cực ốc tai

Các thiết bị cấy ghép bên trong của hệ thống ốc tai điện bao gồm bộ phận nhận tín hiệu điện (receiver) từ bộ xử lý âm thanh bên ngoài […]
29.08.17

Ưu điểm của dải điện cực bao phủ trọn ốc tai

Dải điện cực là phần thiết bị luồn vào ốc tai, thay thế chức năng của tế bào lông, chuyển các dao động cơ học của sóng âm thành tín […]