29.10.17

THÊM 2 CA CẤY GHÉP THÀNH CÔNG TẠI TP. HUẾ

Các chuyên gia phẫu thuật, thính học của hearLIFE MED-EL đã phối hợp cùng với các giáo sư, bác sĩ Tai Mũi Họng – bệnh viện Đại học y dược […]
12.10.17

Chẩn đoán trẻ bị giảm thính lực ở lứa tuổi từ 6 tháng đến 2 tuổi

Việc chẩn đoán mức độ giảm thính lực ở trẻ em sẽ khó khăn hơn người lớn do trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh về tâm thần, vận động như […]
30.09.17

BÁC SĨ LÊ TỰ THÀNH NHÂN – Chuyên gia phẫu thuật Ốc tai điện tử MEDEL

Tìm hiểu Website Bác sĩ Lê Tự Thành Nhân Với tỷ lệ phẫu thuật ốc tai điện tử 100% ca thành công không biến chứng, cho tới nay Bác sĩ Lê […]